Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Ogłoszenia i konsultacje społeczne

Rozstrzygnięcia konkursów - pożytek publiczny 2024
Nabór kandydatów na członków komisji - pożytek publiczny 2024
Otwarte konkursy ofert - pożytek publiczny 2024
Konsultacje społeczne zasad rekrutacji do przedszkoli
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego
Konsultacje społeczne - pożytek publiczny
Dofinansowanie realizacji zadania publicznego
Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej
Informacje o kwalifikacji wojskowej
Konkursy na stanowiska Dyrektorów szkół
Rozstrzygnięcia konkursów - pożytek publiczny 2023
Nabór  kandydatów na członków  komisji - pożytek publiczny 2023
Otwarte konkursy ofert- pożytek publiczny 2023
Konsultacje społeczne - pożytek publiczny
Konsultacje społeczne - pożytek publiczny
Konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku
Konsultacje społeczne - sieć szkół
Konkursy na stanowiska Dyrektorów
Otwarte konkursy ofert- pożytek publiczny 2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - wychowanie przedszkolne
Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju gminy
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE "Sokół" 26 października 2021
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE "Puszczyk" 26 października 2021
Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa 01 września 2021
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne 17 sierpnia 2021
Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy
Konsultacje projektu uchwały
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Pożytek publiczny - konkurs ofert
Pożytek publiczny - konkurs ofert 11 lutego 2021

Ogłoszenia Wójta Gminy Łodygowice z zakresu działalności pożytku publicznego


Nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego
Zmiana granic obwodów łowieckich
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Gminy Łodygowice
KONSULTACJE
KONSULTACJE 08 września 2020
Oferta Stowrzyszenia Integracyjnego EUROBESKIDY na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
OBWIESZCZENIE - „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE 09 lipca 2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na 2020 r.
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie  wyboru Operatora Konkursu na 2020 r.
OTWARTY KONKURS OFERT NAREALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁODYGOWICE NA 2020 ROK
AKTUALIZACJA GRANIC PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU MAŁEGO
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁODYGOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI NA ROK 2020
OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA
PROGRAM
ANKIETA DOT. BUDOWY PARKINGU PARK&RIDE
IX OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE HALOWE ZAWODY SPORTOWE

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij