Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Inne

ARiMR- Oddział w Żywcu

ul. Prałata Słonki 24
34-300 Żywiec
tel. 33 862 42 41
fax 33 862 03 92

Bank Spółdzielczy w Żywcu

Oddział Kasowy w Łodygowicach,
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice
tel. 33 863 13 27

Euroregion Beskidy

ul. Widok 1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 488 89 20
www.euroregion-beskidy.pl

KRUS- Oddział w Żywcu

ul. Batorego 16
34-300 Żywiec
tel. 33 860 35 70
fax 33 861 44 21

LGD Żywiecki Raj

ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 33 475 48 21
www.zywieckiraj.pl

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Łączna 28
34-300 Żywiec
tel. 33 475 58 80, 475 58 81
e-mail: kazy@praca.gov.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

ul. Leśnianka 102 a
34-300 Żywiec
tel. 33 862 05 72
pzd@pzd.zywiec.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu
ul. Armii Krajowej 10
34-300 Żywiec
tel. (12) 628 41 32, (12) 628 41 33, fax (12) 628 41 75
zz-zywiec@wody.gov.pl

Sąd Rejonowy

ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec
tel. 33 475 12 38

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żywcu

ul. Kabaty 2
34-300 Żywiec
tel. 694 475 951
www.beskid-eko.pl/4

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

ul. Bracka 66
34-300 Żywiec
tel. 33 860 63 00
www.mpwik-zywiec.pl

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Za Wodą 18
34-300 Żywiec
tel. 33 861 25 86

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
tel. 33 866 67 72
fax 33 866 67 73
psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu

ul. Folwark 8
34-300 Żywiec
tel. 33 475 52 99

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Bracka 30
34-300 Żywiec
tel./fax 33 860 20 61
www.zywiec.pinb.pl

Starostwo Powiatowe w Żywcu

ul. Krasińskiego 13
34-300 Żywiec
tel./fax 33 861 24 24

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Partyzantów 117
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 30 37

Urząd Pocztowy w Łodygowicach

ul. Królowej Jadwigi 7
34-325 Łodygowice
tel. 33 862 52 03

Związek Międzygminny ds. Ekologii

ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
34-300 Żywiec
tel. 33 861 28 98
fax 33 860 20 53
biuro@zmge.zywiec.pl
www.zmge.zywiec.pl

ZUS- Inspektorat w Żywcu

ul. Piernikarska 2
34-300 Żywiec
tel. 33 860 90 00, fax 33 861 56 32

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij