Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Eco Team Service Sp. z.o.o

Eco Team Service Sp. z o.o. powstała 31 grudnia 2012 roku w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach.

Właścicielem Spółki Eco Team Service Sp. z o.o. w 100% jest Gmina Łodygowice. Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest jednoosobowy Zarząd. Organem nadzoru jest 3-osobowa Rada Nadzorcza. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w osobie Wójta Gminy Łodygowice.

Przedmiot działalności Spółki to:

  • bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacja ruchu drogowego,
  • wodociągi i zaopatrzenie w wodę,
  • utrzymanie czystości i porządku w gminie,
  • zbiórka odpadów komunalnych,
  • pielęgnacja zieleni gminnej i zadrzewień,
  • zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
  • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Kontakt:
Eco Team Service Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij