Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Łodygowice

Łodygowice, ul. Plac Wolności 4 (biblioteka)
Tel. 33 860 50 21

Punkt czynny:
Poniedziałek: 13:00 – 17:00,
Wtorek: 11:00 – 15:00,
Środa: 13:00 – 17:00,
Czwartek: 11:00 – 15:00,
Piątek: 9:30 – 13:30,

UPRAWNIENI:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Brak jakichkolwiek innych kryteriów co do uprawnionych do pomocy prawnej


ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:


1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij