Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, który został powołany do życia w 1974 roku, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Łodygowice

Podstawowe cele działalności GOK-u:

  • prowadzenie działalności kulturalnej, która polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury,
  • umożliwienie mieszkańcom Gminy Łodygowice, osobom przebywającym na terenie gminy oraz wszystkim innym chętnym biernego (odbioru wytworów kultury) i czynnego (współtworzenie jej wartości) uczestniczenia w kulturze, oraz zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz rekreacji,
  • tworzenie warunków do organizowania się społeczeństwa w zakresie rozwoju zainteresowań kulturalnych, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych
obraz tekst

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach

Plac Wolności 5
34-325 Łodygowice
tel. 33 863 10 86
e-mail: gok@lodygowice.pl

Filia w Pietrzykowicach: Klub Promyczek
ul. Jana Pawła II 91

34-326 Pietrzykowice
tel. 33 8632 286

www.lodygowicegok.pl

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij