Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Herb Gminy Łodygowice

Herb obok flagi jest jednym z najważniejszych atrybutów służących promocji i identyfikacji Gminy. Jest on wizytówką Gminy, symbolem lokalnego samorządu, integracji społeczności lokalnej i przywiązania do swojej małej ojczyzny. Projekt herbu Gminy Łodygowice został wykonany przez Renatę Talik oraz Maria Dobija. Graficznie opracował go A. Talik, natomiast Rada Gminy w Łodygowicach uchwałą nr X/140/03 z dnia 18.10.2003 roku go zatwierdziła.

Gmina Łodygowice ma charakter rolniczo – turystyczny. Składa się z czterech sołectw: Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice i Zarzecze.
Stąd podział na 4 naprzemienne pola i wykorzystanie kolorów zielonego i żółtego, które nawiązują do wiejskiego charakteru poszczególnych miejscowości.

Pole żółte /lewy górny róg / symbolizuje Łodygowice.
Widnieje na nim fronton XVII wiecznego Zamku, który został wybudowany przez Stanisława Warszyckiego /herbu "Abdank"/. Warszyccy pozostawali właścicielami dóbr łodygowickich w latach 1636 –1733.

Pole zielone /prawy górny róg/ oznacza wieś Pietrzykowice ma ona charakter rolniczy. Założycielem Pietrzykowic był sołtys Piotr; stąd klucze, które zresztą pojawiają się na starych pieczęciach do laku.

Pole zielone /lewy dolny róg/ oznacza wioskę Bierna, również ona ma rolniczy charakter, stąd symbol żółtego ( złotego) kłosa.

Pole żółte /prawy dolny róg/ oznacza wieś Zarzecze, którą symbolizuje żaglówka. Wieś ma typowo turystyczno – wypoczynkowy charakter. Położona jest nad brzegiem Jeziora Żywieckiego. Jest to nowa miejscowość powstała w latach 60-tych po zalaniu niecki i utworzeniu zapory na rzece Soła.

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij