Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Ogłoszenia i konsultacje społeczne

PLANU SIECI ORAZ OKREŚLENIA GRANIC OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA'2019
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁODYGOWICE '2019
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE 21 stycznia 2019
KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY DOT. NAGRÓD SPORTOWYCH
TURNIEJ PIŁKARSKI Z OKAZJI DNIA PIŁKARZA
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH
ZARZĄDZENIE DOT. PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁODYGOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
INFORMACJA  O POMOCY DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH POSZKODOWANYCH W WYNIKU M.IN. SUSZY
STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU INFORMUJE O PRACACH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
INFORMACJA WS. ZMIANY MPZP DLA MIEJSCOWOŚCI ŁODYGOWICE
ROZLICZENIE KANALIZACJI
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY - PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY
KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH PODZIAŁU NA OKRĘGI WYBORCZE I NA OBWODY GŁOSOWANIA
INFORMACJA O DOFINANSOWANIACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁODYGOWICE W 2018 R.
DYŻURY W ŁODYGOWICACH POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO
RUSZAMY Z PROJEKTEM DLA SENIORÓW
MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
ROZPATRZONA OFERTA LKS BORY W PIETRZYKOWICACH
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁODYGOWICE '2018
REGULAMIN DOT. DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŁODYGOWICE
OGŁOSZENIE - OFERTA NA OBÓZ SPORTOWY DLA DZIEWCZĄT LKS BORY PIETRZYKOWICE
BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ PLAY W PIETRZYKOWICACH
BUDOWA DROGI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. TOPOLOWEJ W ŁODYGOWICACH
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE DOTYCZĄCE KONSULTACJI
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE DOTYCZĄCE KONSULTACJI 07 września 2017
Zarządzenie Wójta Gminy Łodygowice z dnia 7 września 2017 r. w sprawie...
OGŁOSZENIE - MAŁE GRANTY
OGŁOSZENIE - MAŁE GRANTY 09 sierpnia 2017
Wójt Gminy Łodygowice podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Integracyjnego "Eurobeskidy"...

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij