Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

obraz

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach jest jednostką budżetową Gminy Łodygowice. Celem działania GZEASiP jest świadczenie usług z zakresu wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice.


Do zadań GZEASiP należy prowadzenie spraw jednostek obsługiwanych w zakresie:

  • rachunkowości i sprawozdawczości,
  • obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w całości, wraz z pochodnymi,
  • obsługi finansowo-księgowej Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych,
  • obsługi finansowej realizacji płatności gotówkowych i bezgotówkowych,
  • obsługi administracyjnej i organizacyjnej.

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach

adres strony BIP: http://www.bip.gzeasip.lodygowice.pl/

ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 33 863 11 53

e-mail: gzeas@lodygowice.pl


Godziny urzędowania
od poniedziałku do środy w godz. od 7.00 do 15.00
czwartek w godz. od 7.00 do 16.30
piątek w godz. od 7.00 do 13.30

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij