Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Kanalizacja

JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ?

Wpięcie budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej odbywa się wyłącznie na podstawie indywidualnych warunków przyłączenia. Stosowny wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej należy złożyć do operatora sieci - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu (ul. Bracka 66, tel. 33 860 63 00, 33 860 63 44). Przyłącze wykonywane jest we własnym zakresie, gdyż obecnie Urząd Gminy Łodygowice nie prowadzi już projektów związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje nt. przyłączenia do sieci kanalizacyjnej można uzyskać pod adresem - http://www.mpwik-zywiec.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-nas.html

Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej do pobrania - www.mpwik-zywiec.pl/dla-klienta/do-pobrania.html

W razie zaistniałych pytań należy kontaktować Biurem Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu: 33 860 63 44, 33 860 63 45

Uzgodnień dotyczących przyłączy kanalizacyjnych dokonywać można w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu

Wysokość opłaty za odbiór ścieków

OPIS SIECI KANALIZACYJNEJ

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice:

Kontrakt podstawowy nr 22 „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” został podpisany 10 czerwca 2008 r., a inwestycja zakończyła się 15 maja 2012r. Wartość tego kontraktu opiewała na 91 306 891,56 zł NETTO, co dało 111 671 733,47 zł BRUTTO.

Zgodnie z rozliczeniem końcowym w ramach kontraktu nr 22 zostały wykonane:

W Biernej – 286 przyłącza kanalizacyjnych

W Łodygowicach – 1770 przyłączy kanalizacyjnych

W Pietrzykowicach – 1019 przyłączy kanalizacyjnych

W Zarzeczu – 324 przyłącza kanalizacyjnych

W sumie w ramach kontraktu nr 22 wykonano 3399 przyłączy kanalizacyjnych co przekłada sią na:

· 229,72 km sieci kanalizacyjnej

· 62 przepompownie

· 3 tłocznie ścieków

Kontrakt nr 22-1 „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” został podpisany 20 marca 2014 r., a inwestycja miała zostać zakończona w przeciągu 18-stu miesięcy od dnia rozpoczęcia robót. Wartość tego kontraktu opiewała na 11 072 050,15 zł NETTO, co dało 13 618 621,68 zł BRUTTO.

Zgodnie z rozliczeniem końcowym w ramach kontraktu nr 22-1 zostały wykonane:

W Biernej – 19 przyłącza kanalizacyjnych

W Łodygowicach – 143 przyłączy kanalizacyjnych

W Pietrzykowicach – 76 przyłączy kanalizacyjnych

W Zarzeczu – 23 przyłącza kanalizacyjnych


W sumie w ramach kontraktu nr 22 wykonano 3399 przyłączy kanalizacyjnych co przekłada sią na:

· 229,72 km sieci kanalizacyjnej

· 62 przepompownie

· 3 tłocznie ścieków

Kontrakt nr 22-1 „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” został podpisany 20 marca 2014 r., a inwestycja miała zostać zakończona w przeciągu 18-stu miesięcy od dnia rozpoczęcia robót. Wartość tego kontraktu opiewała na 11 072 050,15 zł NETTO, co dało 13 618 621,68 zł BRUTTO.

Zgodnie z rozliczeniem końcowym w ramach kontraktu nr 22-1 zostały wykonane:

W Biernej – 19 przyłącza kanalizacyjnych

W Łodygowicach – 143 przyłączy kanalizacyjnych

W Pietrzykowicach – 76 przyłączy kanalizacyjnych

W Zarzeczu – 23 przyłącza kanalizacyjnych

W sumie w ramach kontraktu nr 22-1 wykonano 261 przyłączy kanalizacyjnych co przekłada sią na:

· 18,41 km sieci kanalizacyjnej

· 11 przepompowni

· 2 tłocznie ścieków

W 2015 r. uzupełniono kontrakty 22 oraz 22-1 o kolejne przyłącza kanalizacyjne - przepięto 63 nieruchomości w ramach tego zamówienia.

W lutym 2016 r. Urząd Gminy Łodygowice ogłosił nabór wniosków dla osób zainteresowanych przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej, do projektu zakwalifikowało się 143 wnioski, równocześnie rozpoczęto projekt uzupełniania tzw. „białych plam” w ramach, którego wykonano 53 przyłącza kanalizacyjne. Zakończenie robót nastąpiło, zgodnie z warunkami umowy 30 kwietnia 2017 r. i w sumie zostało wykonanych 196 nowych przyłączy kanalizacyjnych.

Obecnie na terenie Gminy Łodygowice, w ramach dotychczasowych projektów budowy sieci kanalizacyjnej, we współpracy ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu wykonano 3856 przyłączy kanalizacyjnych.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu (MPWiK)

Dane kontaktowe:

ul. Bracka 66,

34-300 Żywiec

tel. 33 860 63 00

e-mail: biuro@mpwik-zywiec.pl

http://www.mpwik-zywiec.pl/


Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu

ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 22
34-300 Żywiec

Tel. 33 861 28 98, 33 860 20 25
fax: 33 860 20 53, 33 860 20 53

http://www.zmge.zywiec.pl/

AKTUALNA LISTA FIRM, KTÓRE POSIADAJĄ POZWOLENIE NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z POSESJI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE

tekst obraz

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij