Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Projekty realizowane ze środków pomocowych27 czerwca 2023 Poznaj Polskę
15 maja 2023 Zielona pracownia 2023
07 października 2022 CERV Programme

27 lipca 2021 Program Maluch +2021
26 maja 2020 ZDALNA SZKOŁA +
03 kwietnia 2020 ZDALNA SZKOŁA
31 lipca 2019 OGŁOSZENIE O PROJEKCIE
Gmina Łodygowice informuje o realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014-2020...
30 października 2017 KULTURA - TO MY

Gmina Łodygowice i Kysucké Nové Mesto wspólnie zrealizowały projekt:„Kultura – to my”/„Kultúra sme My”...

24 maja 2017 Ogłoszenie o planowanym projekcie
Gmina Łodygowice planuje realizację projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu...
16 maja 2017 Kultura to my
Gmina łodygowice ralizuje nowy projekt
26 stycznia 2017 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM PROJEKCIE

Gmina Łodygowice planuje realizację projektu „Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”

21 stycznia 2017 Historia i krajobraz kulturowy
Gmina Łodygowice i Mikroregion Zermanucje a Terlicke prehrady...
01 września 2016 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Łodygowice o wartości 29 800 PLN jest realizowany w 2016 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach...


16 czerwca 2016 Projekt Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii

Projekt Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Łodygowice o wartości 29 800 PLN jest realizowany w 2016 r..


30 listopada 2015 Integracyjne warsztaty z filcowania
W dniu 20 listopada 2015 w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach odbyły się integracyjne warsztaty plastyczne...
24 listopada 2015 Nowe komputery w Gminie

Nowe komputery ze środków unijnych...

16 listopada 2015 Nowa sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna w Zarzeczu otwarta!

03 sierpnia 2015 Konkurs
Zrób zdjęcie i wygraj atrakcyjną nagrodę pieniężną!!!
22 lipca 2015 Współpraca przez kulturę
Gmina Łodygowice i Kysucke Nove Mesto wspólnie zrealizowały projekt pn. Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury...
26 maja 2015 Budowa sali gimnastycznej

Rozpoczynamy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu...

25 lutego 2015 Uczniowie ZSS uczestniczyli w wymianie edukacyjnej...
Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera informuje o projekcie wymiany edukacyjnej młodzieży polsko – szwajcarskiej w Gminie Łodygowice...
12 lutego 2015 Wymiana edukacyjna młodzieży polsko – szwajcarskiej
W ramach projektu realizowanego przez Gminę Łodygowice uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach uczestniczyli w wymianie edukacyjnej młodzieży niepełnosprawnej..
29 stycznia 2015 Raport z konsultacji społecznych projektu
Raport z konsultacji społecznych projektu: „PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO/PLAN ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH CELEM WZMOCNIENIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY JST KONIECZNEJ DO REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM”
24 stycznia 2015 Kolejny projekt polsko-szwajcarski
W ramach realizacji kolejnego projektu polsko –szwajcarskiego pn.„ Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie...
18 stycznia 2015 Zamek w Łodygowicach odzyskał dawny blask
Wójt Gminy Andrzej Pitera zaprasza do odwiedzenia wyremontowanego Zamku w Łodygowicach...
11 stycznia 2015 Starostwo Powiatowe w Żywcu zaprasza ...
Starostwo Powiatowe w Żywcu zaprasza na spotkanie zamykające konsultacje społeczne...
08 grudnia 2014 Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego zaprasza na konsultacje społeczne...
21 października 2014 Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Łodygowice
Wykonanie parkingu koło Ośrodka Zdrowia w Łodygowicach, remont miejsc postojowych w Zarzeczu, wykonanie parkingu obok przedszkola i przy kościele w Pietrzykowicach...
21 października 2014 Zamek w Łodygowicach odzyskuje dawny blask
Trwają prace budowlane w ramach projektu "Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury"...
22 sierpnia 2014 Odnowa i rozwój wsi...
15 maja 2014 Historia jest częścią krajobrazu kulturowego
Nasz czeski partner, Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, kończy realizację projektu pn.: Historia jest częścią krajobrazu kulturowego...
17 marca 2014 Uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku Zespołu Szkół Specjalnych

W dniu 14 marca br., nastąpiło uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach...

21 stycznia 2014 Ponad 3 mln zł na remont Zamku...
Gmina Łodygowice i Kysucké Nové Mesto wspólnie realizują projekt pn.: Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko - słowackich centrów kultury...
20 grudnia 2013 Delegacja z Kantonu de Vaud

W związku z realizacją projektu w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy, Gmina Łodygowice gościła delegację z Kantonu de Vaud...

17 grudnia 2013 Gmina Łodygowice wspiera rozwój uczniów specjalnej troski.

Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice dobiega końca...

27 listopada 2013 Wójt Gminy Łodygowice informuje

Gmina Łodygowice rozpoczęła prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020...

03 listopada 2013 Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju
Celem projektu jest przygotowanie Gminy Łodygowice i Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020...
22 października 2013 Wójt Gminy Andrzej Pitera informuje o kolejnym etapie projektu „Wymiana doświadczeń specjalistów z K
W ramach programu zostało zorganizowane szkolenie nt. metody Weroniki Sherborne stosowanej w Zespole Szkół Specjalnych . Szkoleniem objęc...
01 października 2013 Szkolenie w zakresie metody Weroniki Sherborne
Kolejnym działaniem w związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej...
26 września 2013 Termomodernizacja budynku szkoły w Biernej
Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Biernej został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach...
26 września 2013 E_ integracja w Gminie Łodygowice - kontynuacja
Gmina Łodygowice jest realizatorem projektu „E-integracja w Gminie Łodygowice- kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR...
24 września 2013 Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
W dniu 23.08.2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała...
18 września 2013 Delegacja z Gminy Łodygowice w Szwajcarii
To już trzecie spotkanie robocze w związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń sp...
12 września 2013 Współpraca polsko-czeska

Nasz czeski partner, Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, realizuje projekt pn.: Historia jest częścią krajobrazu kulturowego...


12 września 2013 I etap prac budowlanych w Zespole Szkól Specjalnych zakończony

Zakończyliśmy I etap prac budowlanych, obejmujący modernizację istniejącego budynku szkoły. Wykonano gruntowny remont pomieszczeń na parterze, wymianę instalacji co oraz przebudowę kotłowni, zamontowano…

18 czerwca 2013 Szkolenie „Terapia przez sztukę” w ramach polsko – szwajcarskiego projektu
Jedną z podstawowych metod terapii, którą wykorzystują w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie pedagodzy specjalni z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach...
18 czerwca 2013 Wymiana doświadczeń zawodowych między pedagogami specjalnymi z Łodygowic i ze Szwajcarii
Dziesięcioosobowa grupa specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej z Cantonu de Vaud w Szwajcarii przebywała w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 3 – 7 czerwca 2013r...
18 czerwca 2013 Współpraca Polsko-Czeska
Gmina Łodygowice i Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej zakończyły wspólną realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona....
17 maja 2013 Remont ZSS oraz budowa CIK

W dniu 9 maja 2013 r. Wójt Gminy Andrzej Pitera podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego ...

08 maja 2013 Specjaliści pedagogiki specjalnej na stażu w Lozannie
Od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2013 roku dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach, miało okazję przebywać na stażu pedagogicznym w Szwajcarii w Kantonie Vaud w miejscowości Lozanna. ..
27 marca 2013 Wydarzenie Teatralno-Artystyczne
W dniu 21 marca o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Pietrzykowicach, w związku z realizowanym projektem: „Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęło się „Wydarzenie Teatralno - Artystyczne” pod kierunkiem prowadzących zajęcia w ramach w/w projektu – Pani Jolanty Minor oraz Pani Ewy Biegun, a także uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych – kółko plastyczne oraz kółko teatralne...
26 marca 2013 Partner Szwajcarski w Gminie Łodygowice
W związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu ...
25 lutego 2013 Pedagodzy specjalni z Gminy Łodygowice w Szwajcarii
W dniach od 11.02.2013 do 15.02.2013 grupa dziesięciu nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach wymieniała doświadczenia zawodowe w specjalnych placówkach na terenie Konfederacji Szwajcarskiej ...
25 lutego 2013 Konferencja na temat autyzmu w Szwajcarii
W ramach programu, który realizuje Gmina Łodygowice „Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieżyniepełnosprawnej do życia...
27 listopada 2012 Kolejny etap projektu w ZSS
W Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 12.11.2012 do 20.11.2012 r. gościliśmy dwóch specjalistów (inspektorów) z Departamentu Szkolnictwa Specjalnego w Lozannie. Ich pobyt związany...
27 listopada 2012 Szkolenie DECOUPAGE w ramach projektu
W związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp...
13 listopada 2012 Termomodernizacja budynków przedszkoli
W 2012 r. zostały zrealizowane przez Urząd Gminy dwa projekty termomodernizacji budynków przedszkoli przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach…
25 października 2012 Delegacja Szwajcarska w Gminie Łodygowice
W dniu 18.10.2012 roku Gminę Łodygowice odwiedziła delegacja z Kantonu de Vaud ze Szwajcarii. Władze kantonalne reprezentowali Pan Philippe Martinet – Prezydent Sejmu Kanton...
17 października 2012 Wizyta delegacji Gminy Łodygowice w Szwajcarii w Kantonie de Vaud
W związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów
08 października 2012 Modernizacja budynku ZSS oraz budowa CIK

Projekt pn.: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicac..

27 września 2012 Fundusze unijne poprawiają stan zabytków w Gminie Łodygowice
Zakończony został projekt "Polsko-czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji. Jego głównym celem był remont obiektów sakralnych...
05 sierpnia 2012 Współpraca Cantonu de Vaud i Gminy Łodygowice
W ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy w Gminie Łodygowice realizowany jest projekt partnerski, którego celem jest utworzenie partnerstwa w zakresie
02 listopada 2011 Aktywność i wiedza drogą do przyszłości

We wrześniu 2011 roku Gmina Łodygowice rozpoczęła realizację projektu pn. Aktywność i wiedza drogą do przyszłości...


02 listopada 2011 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania...
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" to następny projekt realizowany w bieżącym roku przez Gminę Łodygowice...
27 października 2011 Lepsza informacja przyciągnie więcej turystów!
Właśnie dobiega końca wdrażanie projektu pn. Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego, który realizują wspólnie gminy: Żywiec,..
30 grudnia 2010 E_integracja w Gminie Łodygowice
W ramach projektu "E_integracja w Gminie Łodygowice" dla 200 gospodarstwom domowym zostanie przekazanych 200 zestawów komputerowych wraz z dostępem do internetu...
12 listopada 2009 Otrzymaliśmy dotacje unijną na nowy projekt!

W roku 2010 przez 10 miesięcy realizować będziemy projekt pn. "Polacy i Słowacy - razem przez sport do zdrowia", który polegać będzie na...

11 sierpnia 2009 Na swoim lepiej
Projekt „Na swoim lepiej”
04 maja 2009 Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Łodygowice i Lipowa
Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Łodygowice i Lipowa. Wartość całkowita projektu 1 374 198 zł, kwota dofinansowania z EFRR 884 021 zł.
02 stycznia 2009 Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców Gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym
Realizacja Projektu systemowego POKL "Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców Gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków EFE dobiega końca.
12 grudnia 2008 Znów otrzymaliśmy dotację

W roku 2009 zostanie zmodernizowana ul. Batorego w Łodygowicach. Łączny koszt inwestycji to 400 tyś. zł (z czego 200 tyś. to dotacja rządowa). Droga modernizowana będzie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Celem tego programu jest lepsze skomunikowane dróg łączących drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe, jak również poprawa bezpieczeństwa…..


14 lipca 2008 PO KL dla naszych nauczycieli
Z przyjemnością informujemy, że są już pierwsze pozytywne efekty działania Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji w zakresie projektów szkoleniowych. Udało się pozyskać dotację w wysokości ok. 193 000 zł ...
14 lipca 2008 Modernizacja świetlicy w Biernej w ramach Odnowy Wsi
Już po raz trzeci Gmina Łodygowice otrzymała dotację z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2010. Wysokość dotacji to 20.000 zł. Za 40 tys. zostaną wymienione wszystkie okna ..
14 lipca 2008 Minister Kultury docenił Łodygowicki Kompleks Zamkowo-Parkowy
Gmina Łodygowice pozyskała 25.000 zł na dokumentację techniczna na remont zamku w Łodygowicach.....
08 lipca 2008 Złożono trzy kolejne wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach złożono trzy wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość projektów to ponad 6 mln zł, z czego 85% to kwota wnioskowana z dotacji unijnych....
26 czerwca 2008 Powstanie pierwsze w Gminie wielofunkcyjne boisko sportowe!

Wniosek złożony przez Urząd Gminy do Ministerstwa Sportu, jako jeden ze 100-u w kraju otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu Budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży ...