Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Obsługa osób niesłyszących w Urzędzie Gminy Łodygowice

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.

W Urzędzie Gminy w Łodygowicach wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących. W zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze Urzędu.
W szerszym zakresie – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.

Fax: 33 863 05 01, tel. 33 863 05 00, e-mail: gmina@lodygowice.pl

Pracownik urzędu nawiąże z Państwem kontakt i udzieli pomocy w załatwieniu sprawy.
tresc

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij