Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Organizacja wewnętrzna urzędu:

Kierownictwo urzędu:

 1. Wójt,
 2. Zastępca Wójta,
 3. Sekretarz,
 4. Skarbnik,
 5. Zastępca Skarbnika,
 6. Kierownik Referatu Organizacyjnego,
 7. Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji,
 8. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Referaty i stanowiska pracy:


 1. Referat finansowy - używający symbolu: FN:
  1. kasjer,
  2. stanowiska ds. wymiaru podatków,
  3. stanowiska ds. finansowych,
  4. stanowiska ds. księgowości podatkowej,
  5. stanowiska ds. księgowości odpadów komunalnych.

 2. Referat organizacyjny - używający symbolu: OR:
  1. stanowisko ds. obsługi biura Rady,
  2. sekretarka,
  3. stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu,
  4. stanowisko ds. kadr, płac i archiwum
  5. stanowisko ds. działalności gospodarczej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  6. stanowisko ds. spraw OC i zarządzania kryzysowego,
  7. stanowiska ds. obsługi klienta,
  8. stanowisko ds. gospodarczych,
  9. stanowisko ds. organizacyjno-technicznych
 1. Referat rozwoju, inwestycji i promocji - używający symbolu - RIP:
  1. stanowisko ds. ekologii i gospodarki wodno-ściekowej
  2. stanowisko ds. ochrony powietrza, rolnictwa i transportu
  3. stanowisko ds. inwestycji,
  4. stanowisko ds. obsługi prawnej,
  5. stanowisko ds. promocji, projektów miękkich i współpracy z NGO
  6. stanowisko ds. urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego,
  7. stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i środków pomocowych,
  8. stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
  9. stanowisko ds. kanalizacji,
  10. stanowisko ds. infrastruktury drogowej.
 1. Urząd Stanu Cywilnego - używający symbolu - USC:
  1. kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  3. stanowisko ds. ewidencji ludności,
  4. stanowisko ds. dowodów osobistych.

 2. Gminny zespół zarządzania kryzysowego - używający symbolu - GZZK,
 3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - używający symbolu - IN
 4. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - używający symbolu PiRPA
 5. Pełnomocnik ds. Administracji Bezpieczeństwa Informacji - używający symbolu - ABI
 6. Radca prawny - używający symbolu - RP

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij