Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Wizyta delegacji Gminy Łodygowice w Szwajcarii w Kantonie de Vaud

17 października 2012 Wizyta delegacji Gminy Łodygowice w Szwajcarii w Kantonie de Vaud

W związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej” delegacja z Gminy Łodygowice uczestniczyła w pierwszym spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji projektu. Gmina Łodygowice reprezentowana była przez : Panią Martę Stanowską – reprezentanta Wójta Gminy Łodygowice oraz Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli , Panią Agatę Stwora - koordynatora projektu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach oraz Panią Elżbietę Maciaszek – księgową w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół i Przedszkoli oraz specjalistę do spraw monitoringu i ewaluacji projektu. Podczas rozmów omawiane były kolejne działania wynikające z harmonogramu projektu. Przekazano gadżety promujące projekt współpracy oraz dokonano ustaleń promocji projektu po stronie partnera szwajcarskiego.

Na zaproszenie Prezydenta Sejmu Kantonu de Vaud Pana Philippe Martinet delegacja uczestniczyła w przyjacielskim spotkaniu w piwnicy sejmu kantonalnego, w którym to miejscu Pani Marta Stanowska w imieniu Wójta Gminy Łodygowice Pana Andrzeja Pitera złożyła serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku za całokształt współpracy gminy Łodygowice i Kantonu de Vaud, która trwa już od 2005 roku. Podziękowania do najwyższych władz kantonalnych skierowała również dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach Pani Agata Stwora przekazując wyrazy uznania i podziękowania za dotychczas okazaną pomoc materialną i finansową skierowaną do dzieci specjalnej troski będącymi uczniami Zespołu Szkól Specjalnych w Łodygowicach. Pobyt delegacji polskiej był bardzo owocny i rokujący na dalszą współpracę w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu oraz nawiązaniu więzi partnerskiej.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl

oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.lodygowice.pl oraz www.percorda.plzobacz także