Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z życia Gminy

21-10-2016

W dniu 7 lipca 2016 r. na XVI Sesji Rady Gminy Łodygowice zostały podjęte Uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”...

05-10-2016

W dniu 01.10.2016 r. na boisku sportowym LKS Łodygowice odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których wzięło udział 11 strażackich drużyn z Ochotniczych Straży Pożarnych z Łodygowic,  Pietrzykowic i Zarzecza...

04-10-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” ogłosiło nabór wniosków na....

27-09-2016

Serdecznie zapraszamy do nowego, działającego od września 2016r. Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Serduszkowa Kraina”....

24-09-2016

Nauczyciele Zespołu Szkół w Pietrzykowicach napisali wniosek w ramach akcji KA 1-„Mobilność kadry edukacji szkolnej” w programie UE  Erasmus+ 2015...

16-09-2016

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej...

14-09-2016

Na prośbę Stronnictwa "Polska Racja Stanu" zamieszczamy zaproszenie...

Z prac Urzędu

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty....
Przypominamy, że 15.10.2016 r. mija termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016 r. Opłata jest równa kwocie wyliczonej w ostatniej złożonej deklaracji...
Zakończyliśmy remont następujących dróg gminnych: ul. Przelotowa – 500 m, ul. Malinowa– 190 m i ul. Żwirowa – 186 m w Pietrzykowicach, ul. Żeromskiego – 185 m w Łodygowicach oraz ul. Wilcza w Zarzeczu – 120 m...
W dniu 07 lipca 2016 r. Radni Gminy Łodygowice zmienili zasady dotacji do wymiany pieców na ekologiczne węglowe lub na biomasę...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wznowiono wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020...
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wyrastających poza granice prywatnych posesji, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych lub ograniczających widoczność...
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! CEIDG ostrzega przed oszustwami...
 1 2 3 4 5 6 7 8 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.