Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z życia Gminy

05-10-2015

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji...

01-10-2015

Ogłoszenie ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje "Modernizacja gospodarstw rolnych"...

30-09-2015

PKP informuje, że w okresie od 1 do 30  października br., w rejonie ul. Piekarskiej w Łodygowicach, będą prowadzone prace...

28-09-2015

Pan Czesław Pasierbek oraz Pan Kazimierz Wandzel otrzymali z rąk Wójta Gminy Łodygowice Andrzeja Pitera oraz Przewodniczącego RG Czesława Wandzel medale...

27-09-2015

W Zespole Szkół Specjalnych odbyły się integracyjne warsztaty malowania na szkle, uczestnikami byli uczniowie ZSS oraz SP w Zarzeczu...

18-09-2015

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży...

13-09-2015

Wójt Gminy Łodygowice, Andrzej Pitera zaprasza chętnych do korzystania z oferty GOK-u...

Z prac Urzędu

Zostały 3 miesiące do spełnienia wymogu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w roku kalendarzowym 2015, limit 2 worki na 1 kubeł ...  
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ZSO...
Nowy rok szkolny uczniowie w Biernej i Zarzeczu powitali w odmienionych szkołach...
W wydatkach na administrację w przeliczeniu na mieszkańca Gmina Łodygowice zajęła 1 miejsce w województwie śląskim a 13 w kraju...
Zapraszamy na Międzynarodowy Turniej Siatkarski Kadetek, który odbędzie się 26-27 września w Łodygowicach...
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Łodygowice prowadzi nabór na stanowisko ds. promocji…
Informujemy, że Eco Team Service Sp. z o. o. organizuje nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektronicznego...
 1 2 3 4 5 6 7 8 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.