Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z życia Gminy

27-01-2015

Gmina Łodygowice, wspólnie z partnerem ze Słowacji, zrealizowała projekt pn.: Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury...

27-01-2015

18 stycznia 2015r. w sali GOK w Łodygowicach odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Fundację Per Corda...

27-01-2015

Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku ...

27-01-2015

Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie...

22-01-2015

18 stycznia odbył się koncert charytatywny zespołu „Zwiastuni z Gór” na rzecz niepełnosprawnych uczniów z ZSS...

21-01-2015

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda" w Łodygowicach oraz MCK w Żywcu zapraszają na koncert charytatywny...

18-01-2015

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają...

Z prac Urzędu

 Informujemy mieszkańców, że w związku z wycinką drzew, ul. Żeromskiego w Łodygowicach w dniu dzisiejszym zostaje zamknięta...
 Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera zaprasza do odwiedzenia wyremontowanego Zamku w Łodygowicach...
 Ważne zmiany w zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności - od 1 marca 2015 roku...
Mieszkańcy Gminy Łodygowice w 2015 r. poniosą koszt za 1m3 oddanych ścieków w wysokości 6,10 zł...
Wójt Gminy oraz Przewodniczący RG Łodygowice przekazują wszystkim Mieszkańcom  serdeczne życzenia...
W dniu dzisiejszym z rąk Ministra Andrzeja Halickiego Wójt Gminy Łodygowice  Andrzej Pitera odebrał wyróżnienie za zrealizowany projekt…
1 grudnia br. odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Łodygowice...
 1 2 3 4 5 6 7 8 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.