Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z życia Gminy

16-02-2017

W związku z organizowanymi na terenie Gminy Łodygowice zebraniami wiejskimi,  informujemy o terminach n/w zebrań...

 

14-02-2017

Gminna statystyka...

10-02-2017

Uprzejmie informujemy, że podjęta przez Urząd Gminy Łodygowice inicjatywa organizacji kursu pierwszej pomocy przedmedycznej spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców....

09-02-2017

W dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Łodygowicach odbędzie się XXI SESJA RADY GMINY....

09-02-2017

Zarządzenie Wójta Gminy Łodygowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego...

26-01-2017

Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach zapraszają...

24-01-2017

Wójt Gminy Łodygowice, Przewodniczący Rady Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych zapraszają na koncert...

Z prac Urzędu

Wójt Gminy Łodygowice ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów...
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjna do pracy w sekretariacie w Urzędzie Gminy Łodygowice...
Informujemy, że do 13 marca br. w Urzędzie Gminy jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bierna i Zarzecze...

STAŻ

10-02-2017
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór na odbycie STAŻU w Urzędzie Gminy w Łodygowicach przez osoby bezrobotne,  organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu w ramach:
W ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W GMINIE ŁODYGOWICE NA LATA 2017-2020, Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego programu...
Stan zaawansowania prac nad projektami zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw....  
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
 1 2 3 4 5 6 7 8 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.