Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Szkolenie DECOUPAGE w ramach projektu

27 listopada 2012 Szkolenie DECOUPAGE w ramach projektu

Szkolenie DECOUPAGE w Gminie Łodygowice w ramach

projektu 0004/P/1/2011

W związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”

w Centrum Kultury w Łodygowicach w dniu 15 listopada 2012 odbyło się szkolenie nt. metody decoupage, które uroczyście otworzył Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera.

W warsztatach uczestniczyło 20 nauczycieli z terenu Gminy Łodygowice w tym dwóch specjalistów ze Szwajcarii przebywających w ramach projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach.

Szkolenie było podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy mieli okazje zapoznać się z prezentacją multimedialną , ulotką metodyczną i wystawą prac wykonanych metodą decoupage . W części praktycznej - ćwiczenia warsztatowe, uczestnicy zapoznali się z dwoma metodami decoupage i wykonali dwie prace z zastosowaniem tej metody. Część teoretyczna szkolenia a szczególnie praktyczna pozwoliła dokładnie zapoznać się z tym sposobem pracy i ukazać jej terapeutycznego oddziaływanie na dzieci specjalnej troski

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu wspólpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej możliwe było przygotowanie dla uczestników warsztatów materiałów szkoleniowych zawierających niezbędniki do przeprowadzenia ćwiczeń techniką decoupage. Przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do wzbogacenia teoretycznych i praktycznych umiejętności szkolących się osób. Wymiana doświadczeń w tym obszarze pozwoli na zastosowanie tego sposobu pracy nie tylko w placówkach specjalnych ale również w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi oraz dziećmi zdrowymi w naszej społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swisscontribution.admin.ch/poland

www.lodygowice.pl oraz www.percorda.pl

ZDJĘCIAzobacz także