Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Partner Szwajcarski w Gminie Łodygowice

26 marca 2013 Partner Szwajcarski w Gminie Łodygowice

W związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej” w dniach od 18 do 20 marca 2013 roku delegacja z Kantonu Vaud w Szwajcarii uczestniczyła w drugim spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji projektu. Kanton Vaud reprezentowany był przez: Dyrektora w Ministerstwie Szkolnictwa i Kultury w Kantonie Vaud Philippe Nendaz, Inspektora Wydziału Paula- Emanuela Gross oraz dwóch współpracowników Patricię Alvarez i Pierrinę Cornu- Mroczek. Delegację w imieniu Pana Wójta Gminy Łodygowice powitał w Urzędzie Gminy Pan Sekretarz Stanisław Kucharczyk.

Przebieg wizyty był bardzo intensywny, ale owocny. Delegacja odwiedziła sześć placówek oświatowych z terenu naszej gminy . Pierwszy dzień rozpoczął się zwiedzaniem Klubiku Dziecięcego im. Ottona Klobusa w Łodygowicach i Przedszkola nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach. Następnie goście odwiedzili Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli, prowadzący obsługę finansowo – księgową wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy. W kolejnym dniu delegacja ponownie spotkała się z nauczycielami i dziećmi specjalnej troski w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach, który jest głównym realizatorem założeń projektowych współpracy polsko- szwajcarskiej.

Kluczowym punktem wizyty było spotkanie w Centrum Kultury w Łodygowicach. Oprócz omówienia kolejnych działań projektu, delegacja miała możliwość zapoznania się z systemem oświaty w gminie Łodygowice, który zaprezentowała Pani Marta Stanowska Kierownik GZEASiP w Łodygowicach.

W ostatnim dniu pobytu goście odwiedzili Zespół Szkół w Pietrzykowicach oraz Przedszkole Publiczne w Pietrzykowicach, a następnie udali się do Zespołu Szkół Nr 1 w Łodygowicach. Nowoczesne wyposażenie placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zrobiło bardzo duże wrażenie na naszych gościach ze Szwajcarii. Dyrektor Pan Philippe Nendaz podkreślił, że zaangażowanie gminy Łodygowice w edukację jest bardzo duże i godne podziwu.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swisscontribution.admin.ch/poland www.lodygowice.pl oraz www.percorda.pl

Koordynator projektu

Agata Stwora


zobacz także