Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Delegacja z Kantonu de Vaud

20 grudnia 2013 Delegacja z Kantonu de Vaud

W dniach od 17.12.2013 do 19.12.2013 r w Gminie Łodygowice gościliśmy delegację Partnera szwajcarskiego w związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”

Kanton de Vaud w Szwajcarii reprezentowany był przez Dyrektora w Ministerstwie Szkolnictwa Specjalnego Pana Philippe Nendaz, Inspektorów Wydziału Anne Decosterd i Paula Emmanuela- Gross i współpracownika Panią Dianę Marques. Delegację powitał Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera a głównym celem wizyty było podsumowanie projektu partnerskiego, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2012 a kończy w grudniu 2103 r. Projekt opierał się głównie na wymianie doświadczeń specjalistów oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk z zakresu pedagogiki specjalnej. Współpraca i wymiana doświadczeń znalazła bezpośrednie przełożenie na jakość wieloprofilowej terapii stosowanej w kilku obszarach oddziaływań na dziecko niepełnosprawne.

Projekt wpłynął na podniesienie potencjału merytorycznego kadry nauczycielskiej w szkołach na terenie Gminy Łodygowice, szczególnie w Zespole Szkół Specjalnych. Przyczynił się także do nawiązania trwałej więzi we współpracy między Kantonem de Vaud w Szwajcarii a Gminą Łodygowice. Podczas pobytu delegacja szwajcarska spotkała się również z uczniami i całym personelem pedagogicznym i niepedagogicznym pracującym w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Goście mieli okazję obejrzeć jasełka w wykonaniu podopiecznych szkoły. Wizyta przebiegała bardzo owocnie i pomyślnie. Pomimo zakończenia projektu , który okazał się wspaniałym doświadczeniem zawodowym dla stron w nim uczestniczących, kontynuację wymiany kadrowej zadeklarowała strona szwajcarska i polska.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swisscontribution.admin.ch/poland, www.lodygowice.pl oraz www.percorda.pl

Koordynator projektu

Agata Stwora


zobacz także