Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Konferencja na temat autyzmu w Szwajcarii

25 lutego 2013 Konferencja na temat autyzmu w Szwajcarii

W ramach programu, który realizuje Gmina Łodygowice „Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieżyniepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”, nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach uczestniczyli w dniu 13.02.2013r. w konferencji na temat autyzmu zorganizowanej w Fundacji Foyer w Lozannie, która zajmuje się nauczaniem dzieci autystycznych. Konferencję prowadziła Pani Myriam Ravessoud na co dzień zajmująca się edukacją dzieci autystycznych. Kompetencja czyli wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie prowadzącej wywarło wielkie wrażenie na grupie naszych nauczycieli. To z pewnością spowoduje, że tak przekazana wiedza zostanie przeniesiona na grunt naszej placówki.

Podczas pobytu w Szwajcarii w dniach od 11.02.2013 do 15.02.2013 dwoje nauczycieli z dziesięcioosobowej delegacji z Gminy Łodygowice oprócz udziału w konferencji miało możliwość dłuższego pobytu w Fundacji Foyer w Lozannie, zajmującej się tylko autyzmem, a przez to poznania ciekawych metod i technik stosowanych w Szwajcarii w terapii dzieci cierpiących na autyzm.

Przewidywalność i przejrzystość, rytm i schemat to priorytety w pracy z osobami autystycznymi. Autyzm to nie tylko problem osoby dotkniętej nim bezpośrednio ale także rodziny i otoczenia, w którym osoba autystyczna funkcjonuje. Dziecko rodzi się autystyczne, a przyczyny autyzmu maja charakter biologiczno-organiczny. Z autyzmu nie można się wyleczyć. To zespół objawów manifestujących się w zachowaniu. To zaburzenie powodujące różnice w interpretacji informacji i mające charakter trwały. Autyzm dotyka wszystkie klasy socjalne i różne kultury. Jedno dziecko na 110 uznaje się jako Autystę ( 4 chłopców na 1 dziewczynkę ). Objawy dualizmu autystycznego to stały brak porozumienia słownego i brak komunikacji socjalnej, zainteresowania ograniczone i zachowania powtarzające się. Zaburzenia towarzyszące to opóźnienie intelektualne (87% to opóźnienie ciężkie i średnie ), lęk, zaburzenia snu, zaburzenia zachowań podstawowych oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. To tylko bardzo ogólne informacje na temat autyzmu, obszerne informacje na temat wsparcia zorganizowanego zostały przedstawiona przez Panią Myriam Ravessoud w sposób detaliczny i obrazowy.

Wiedza, którą uzyskaliśmy uczestnicząc w konferencji na temat autyzmu pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę i doświadczenia w tym temacie na bezpośrednią pracę z dzieckiem autystycznym w Zespole Szkół Specjalnych w Gminie Łodygowice.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swisscontribution.admin.ch/poland www.lodygowice.pl oraz www.percorda.pl


zobacz także