Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Kolejny etap projektu w ZSS

27 listopada 2012 Kolejny etap projektu w ZSS

Wójt Gminy Andrzej Pitera informuje o kolejnym etapie projektu „Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice”

W Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 12.11.2012 do 20.11.2012 r. gościliśmy dwóch specjalistów (inspektorów) z Departamentu Szkolnictwa Specjalnego w Lozannie. Ich pobyt związany był z programem, który realizuje Gmina Łodygowice wspólnie z Partnerem Szwajcarskim w zakresie wymiany doświadczeń pedagogów specjalnych. Podczas pobytu w szkole specjalnej inspektorzy obserwowali i uczestniczyli w zajęcia grupowych i indywidualnych. Zapoznawali się z metodami pracy stosowanymi w ZSS oraz wymieniali doświadczenia swojej pracy w Szwajcarii. Inspektorzy uczestniczyli wspólnie z uczniami w III Powiatowym Przeglądzie Twórczości Teatralnej w Gilowicach gdzie mieli możliwość obserwacji naszych uczniów w charakterze artystów teatralnych. Różnorodność zajęć, metod i technik stosowanych w Zespole Szkól Specjalnych w Łodygowicach oraz bezpośredni udział specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej wpłynął na podniesienie jakości pracy oraz jakości wieloprofilowej terapii stosowanej w obszarach oddziaływań na dzieci specjalnej troski w Zespole Szkół Specjalnych.

W ramach programu zostało zorganizowane szkolenie nt. techniki decoupage stosowanej w Zespole Szkół Specjalnych. Szkoleniem objęci zostali nauczycieli ze szkół masowych z terenu Gminy Łodygowice, pedagodzy specjalni z ZSS w Łodygowicach oraz specjaliści ze Szwajcarii.

Szkolenie odbyło się w Centrum Kultury w Łodygowicach, które uroczyście otworzył Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera. Część teoretyczna szkolenia a szczególnie praktyczna pozwoliła dokładnie zapoznać się z techniką pracy decoupage i ukazać jej terapeutycznego oddziaływanie na dzieci specjalnej troski. Wymiana doświadczeń w tym obszarze pozwoli na zastosowanie tego sposobu pracy nie tylko w placówkach specjalnych ale również w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi oraz dziećmi zdrowymi w naszej społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice.

Zapraszamy na strony

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

www.lodygowice.pl oraz www.percorda.pl

Koordynator projektu

Agata Stworazobacz także