Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

LII Sesja Rady Gminy Łodygowice

23 kwietnia 2024 LII Sesja Rady Gminy Łodygowice

Zawiadomienie

W dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 1200 odbędzie się LII nadzwyczajna SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE w Zamku w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 – sala konferencyjna( oficyny)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zarzeczu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Projektu "Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

10. Sprawy bieżące.

11. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice

Czesław Wandzel

Pozostałe wpisy

Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Matki
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 22 maja 2024
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 maja do 21 czerwca 2024 roku, na terenie Gminy Łodygowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://mieszkanlodygowice.webankieta.pl/
Informacja Wójta Gminy Łodygowice
Informacja Wójta Gminy Łodygowice 16 maja 2024

Drodzy Mieszkańcy,

chciałbym poinformować Państwa o sytuacji kadrowej jaka zaistniała w naszej Gminie. Po objęciu funkcji Wójta otrzymałem informację, że kilku pracowników Gminy złożyło wypowiedzenia jeszcze w trakcie kadencji Pana Wójta Andrzeja Pitery. W związku z tym od dnia 07.05.2024 r. już nie przychodzą do pracy ponieważ mają odpowiednio: rozwiązaną umowę za porozumieniem stron z dniem 06.05.2024 r.; część ma wypowiedzenie do końca maja 2024 r.; a jedna ma wypowiedzenie 3 miesięczne, ale jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Sytuacja ta dotyczy pracowników zajmujących stanowisko sekretarza gminy, kierownika referatu rozwoju, inwestycji, promocji, osób odpowiadających za przetargi oraz za projekty unijne, a także pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym chciałbym przeprosić Państwa za przejściowe niedogodności jakie mogą być związane z tymi zdarzeniami. Zapewniam także, że w miarę możliwości postaram się zrobić wszystko, aby nie miały one wpływu na toczące się w Urzędzie projekty i inne sprawy dotyczące tych stanowisk.

Na taki stan rzeczy nie miałem żadnego wpływu i proszę o wyrozumiałość na okres potrzebny do rozwiązania tych trudnych spraw kadrowych.

Jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim pracownikom, którzy zostali i teraz dokładają wszystkich sił, aby Urząd sprawnie funkcjonował i działał dla dobra Mieszkańców naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Łodygowice

Tadeusz Karolini

I sesja Rady Gminy Łodygowice
Informacja dotycząca godzin pracy aptek, dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w powiecie
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Łodygowice
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Łodygowice
Pozimowy remont dróg
Pozimowy remont dróg 18 kwietnia 2024

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij