Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Informacja dotycząca godzin pracy aptek, dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w powiecie

29 kwietnia 2024 Informacja dotycząca godzin pracy aptek, dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w powiecie

Informacja dotycząca godzin pracy aptek, dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w powiecie żywieckim (od 26 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.)

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że podstawowy harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego, na rok 2024 znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1.

W związku z nowelizacją art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2301 z późn. zm.) ustawodawca zrezygnował z całodobowych dyżurów aptek oraz wprowadził rozwiązania bazujące w pierwszej kolejności na dobrowolności pełnienia dyżurów aptecznych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Żywcu po uzgodnieniach ze wszystkimi aptekami w dniu 10 kwietnia 2024r. podjął Uchwałę Nr 1901/VI//24 w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy. Zgodnie z w/w uchwałą zostały ustalone dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego:

  1. w porze nocnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 21:00 do 23:00 (nie dotyczy 24 i 31 grudnia 2024 roku) – PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 2
  2. w dni wolne od pracy (nie dot. niedziel) w rozumieniu art. 1 pkt 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) - w godzinach od 14:00 do 18:00 – PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 2
  3. w porze nocnej w niedziele, święta oraz 24 i 31 grudnia 2024 roku w godzinach od 19:00 do 21:00 – PATRZ ZAŁĄCZNIK NR 2

OBJAŚNIENIE:

W ustawie wprowadzono określenie „dyżur w dzień wolny od pracy” i „dyżur w porze nocnej”.

  • Dyżur w dzień wolny od pracy jest to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dniach, o których mowa w art. 1 lub 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a 18:00 (tylko 4 godziny finansowane przez NFZ na podstawie uchwały Zarządu Powiatu).
  • Dyżur w porze nocnej jest to dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami od 19:00-23:00 (tylko 2 godziny finansowane przez NFZ na podstawie uchwały Zarządu Powiatu).

Ponadto informujemy, że najbliższymi aptekami działającymi całodobowo są:

  • Apteka „Klimczok”, ul. Cyniarska 11, Bielsko-Biała, tel. 33 812-48-66
  • Apteka „Na Dworcu”, ul. Warszawska 2, Bielsko-Biała, tel. 33 812-24-76

Pozostałe wpisy

Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Matki
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 22 maja 2024
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 maja do 21 czerwca 2024 roku, na terenie Gminy Łodygowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://mieszkanlodygowice.webankieta.pl/
Informacja Wójta Gminy Łodygowice
Informacja Wójta Gminy Łodygowice 16 maja 2024

Drodzy Mieszkańcy,

chciałbym poinformować Państwa o sytuacji kadrowej jaka zaistniała w naszej Gminie. Po objęciu funkcji Wójta otrzymałem informację, że kilku pracowników Gminy złożyło wypowiedzenia jeszcze w trakcie kadencji Pana Wójta Andrzeja Pitery. W związku z tym od dnia 07.05.2024 r. już nie przychodzą do pracy ponieważ mają odpowiednio: rozwiązaną umowę za porozumieniem stron z dniem 06.05.2024 r.; część ma wypowiedzenie do końca maja 2024 r.; a jedna ma wypowiedzenie 3 miesięczne, ale jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Sytuacja ta dotyczy pracowników zajmujących stanowisko sekretarza gminy, kierownika referatu rozwoju, inwestycji, promocji, osób odpowiadających za przetargi oraz za projekty unijne, a także pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym chciałbym przeprosić Państwa za przejściowe niedogodności jakie mogą być związane z tymi zdarzeniami. Zapewniam także, że w miarę możliwości postaram się zrobić wszystko, aby nie miały one wpływu na toczące się w Urzędzie projekty i inne sprawy dotyczące tych stanowisk.

Na taki stan rzeczy nie miałem żadnego wpływu i proszę o wyrozumiałość na okres potrzebny do rozwiązania tych trudnych spraw kadrowych.

Jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim pracownikom, którzy zostali i teraz dokładają wszystkich sił, aby Urząd sprawnie funkcjonował i działał dla dobra Mieszkańców naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Łodygowice

Tadeusz Karolini

I sesja Rady Gminy Łodygowice
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Łodygowice
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Łodygowice
LII Sesja Rady Gminy Łodygowice
Pozimowy remont dróg
Pozimowy remont dróg 18 kwietnia 2024

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij