Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Dotacje dla KGW Zarzecze i KGW Bierna!

28 marca 2024 Dotacje dla KGW Zarzecze i KGW Bierna!


W dniu 20 marca 2024 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie na realizację zadania "Kultywowanie Tradycji Lokalnych 2024". Spośród ponad 130 wniosków wybrano 61, z czego dwa dofinansowania otrzymały: Koło Gospodyń Wiejskich z Zarzecza i Koło Gospodyń Wiejskich z Biernej.

W ramach projektu pn. „Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich Zarzecze w Zarzeczu poprzez zakup strojów, niezbędnych urządzeń i sprzętów gastronomicznych” KGW Zarzecze będzie mogło zakupić stroje regionalne (2 damskie, 1 męski), wyposażenie plenerowe oraz niezbędne wyposażenia kuchenne. Kwota przyznanego dofinansowania: 8 500,00 zł.

Natomiast KGW Bierna w ramach projektu pn. „Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Biernej poprzez zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia” zamierza zakupić sprzęt i urządzenia, które pozwolą na przygotowanie potraw i przetworów regionalnych. Kwota przyznanego dofinansowania: 9 460,00 zł.

Realizacja ww. zadań przyczyni się do rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w Biernej i Zarzeczu, jak również umożliwi wzmocnienie integracji społeczności lokalnej, rozwój kultury ludowej poprzez prezentację nowych produktów- przetworów i wędlin tradycyjnych oraz poprawi warunki życia i pracy kobiet zrzeszonych w środowiskach lokalnych.

Serdecznie gratulujemy otrzymanego wsparcia i życzymy kolejnych sukcesów w realizacji zamierzonych celów!


Pozostałe wpisy

Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Matki
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 22 maja 2024
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 maja do 21 czerwca 2024 roku, na terenie Gminy Łodygowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://mieszkanlodygowice.webankieta.pl/
Informacja Wójta Gminy Łodygowice
Informacja Wójta Gminy Łodygowice 16 maja 2024

Drodzy Mieszkańcy,

chciałbym poinformować Państwa o sytuacji kadrowej jaka zaistniała w naszej Gminie. Po objęciu funkcji Wójta otrzymałem informację, że kilku pracowników Gminy złożyło wypowiedzenia jeszcze w trakcie kadencji Pana Wójta Andrzeja Pitery. W związku z tym od dnia 07.05.2024 r. już nie przychodzą do pracy ponieważ mają odpowiednio: rozwiązaną umowę za porozumieniem stron z dniem 06.05.2024 r.; część ma wypowiedzenie do końca maja 2024 r.; a jedna ma wypowiedzenie 3 miesięczne, ale jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Sytuacja ta dotyczy pracowników zajmujących stanowisko sekretarza gminy, kierownika referatu rozwoju, inwestycji, promocji, osób odpowiadających za przetargi oraz za projekty unijne, a także pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym chciałbym przeprosić Państwa za przejściowe niedogodności jakie mogą być związane z tymi zdarzeniami. Zapewniam także, że w miarę możliwości postaram się zrobić wszystko, aby nie miały one wpływu na toczące się w Urzędzie projekty i inne sprawy dotyczące tych stanowisk.

Na taki stan rzeczy nie miałem żadnego wpływu i proszę o wyrozumiałość na okres potrzebny do rozwiązania tych trudnych spraw kadrowych.

Jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim pracownikom, którzy zostali i teraz dokładają wszystkich sił, aby Urząd sprawnie funkcjonował i działał dla dobra Mieszkańców naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Łodygowice

Tadeusz Karolini

I sesja Rady Gminy Łodygowice
Informacja dotycząca godzin pracy aptek, dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w powiecie
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Łodygowice
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Łodygowice
LII Sesja Rady Gminy Łodygowice

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij