Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Dofinansowanie dla gminy w ramach Konkursów Marszałkowskich

04 kwietnia 2024 Dofinansowanie dla gminy w ramach Konkursów Marszałkowskich

Dzisiaj w kinie Janosik w Żywcu Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera podpisał dwie umowy o dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego.

Nasza gmina otrzymała dotację celową na zakup wyposażenia indywidualnego i sprzętu ratowniczego dla strażaków z jednostek OSP Bierna, OSP Łodygowice i OSP Pietrzykowice w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.”

Dzięki doposażeniu jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej uda się uzupełnić braki asortymentu niezbędnego do prowadzenia działalności ratowniczo – gaśniczej oraz wymienić stare ubrania bojowe i hełmy na nowe zapewniające większe bezpieczeństwo strażakom-ratownikom, biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Łącznie kwota wsparcia to: 21 600,00 zł.

Natomiast w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 r. otrzymaliśmy kwotę 120 000 zł na Modernizację ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach. Zakres robót obejmie: wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku do piłki ręcznej, montaż nowych bramek i montaż ok. 40 m piłkochwytów oraz wykonanie dojścia do boiska z kostki brukowej. Celem inwestycji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży infrastruktury sportowej o odpowiednim standardzie.Pozostałe wpisy

Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Matki
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 22 maja 2024
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 maja do 21 czerwca 2024 roku, na terenie Gminy Łodygowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://mieszkanlodygowice.webankieta.pl/
Informacja Wójta Gminy Łodygowice
Informacja Wójta Gminy Łodygowice 16 maja 2024

Drodzy Mieszkańcy,

chciałbym poinformować Państwa o sytuacji kadrowej jaka zaistniała w naszej Gminie. Po objęciu funkcji Wójta otrzymałem informację, że kilku pracowników Gminy złożyło wypowiedzenia jeszcze w trakcie kadencji Pana Wójta Andrzeja Pitery. W związku z tym od dnia 07.05.2024 r. już nie przychodzą do pracy ponieważ mają odpowiednio: rozwiązaną umowę za porozumieniem stron z dniem 06.05.2024 r.; część ma wypowiedzenie do końca maja 2024 r.; a jedna ma wypowiedzenie 3 miesięczne, ale jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Sytuacja ta dotyczy pracowników zajmujących stanowisko sekretarza gminy, kierownika referatu rozwoju, inwestycji, promocji, osób odpowiadających za przetargi oraz za projekty unijne, a także pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym chciałbym przeprosić Państwa za przejściowe niedogodności jakie mogą być związane z tymi zdarzeniami. Zapewniam także, że w miarę możliwości postaram się zrobić wszystko, aby nie miały one wpływu na toczące się w Urzędzie projekty i inne sprawy dotyczące tych stanowisk.

Na taki stan rzeczy nie miałem żadnego wpływu i proszę o wyrozumiałość na okres potrzebny do rozwiązania tych trudnych spraw kadrowych.

Jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim pracownikom, którzy zostali i teraz dokładają wszystkich sił, aby Urząd sprawnie funkcjonował i działał dla dobra Mieszkańców naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Łodygowice

Tadeusz Karolini

I sesja Rady Gminy Łodygowice
Informacja dotycząca godzin pracy aptek, dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w powiecie
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Łodygowice
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Łodygowice
LII Sesja Rady Gminy Łodygowice

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij