Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Darmowe szkolenie dla przedsiębiorców

10 kwietnia 2024 Darmowe szkolenie dla przedsiębiorców


W dniu 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:30,budynku Oficyn w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6, zapraszamy przedsiębiorców z branży hotelarskiej, gastronomicznej, rozrywkowej, kulturalnej prowadzących działalność na terenie Gminy Łodygowice do udziału w bezpłatnym spotkaniu, na którym omówione zostaną szczegóły związane z możliwością pozyskania dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu na wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.

O wsparcie na realizację przedsięwzięć́ MŚP mogą̨ ubiegać́ się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa (hotelarstwo, gastronomia, catering), turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.

Wartość realizowanych przedsięwzięć (wykazanych w budżecie projektu kosztów kwalifikowanych) na firmę nie może przekroczyć pułapu 600 000 PLN netto.

Dotację można przeznaczyć na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, w szczególności na:

  • budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i bazy usługowej,
  • zakup środków trwałych,
  • inwestycje w OZE, zmniejszenie odpadów i zużycia energii (tzw. „zielona” transformacja),
  • zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (oprogramowanie, automatyzacja),
  • szkolenia dla pracowników.

Intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie 90%, co oznacza minimalny wkład własny na poziomie 10% i możliwość pozyskania nawet do 540 000 PLN bezzwrotnych środków.

Wnioski będzie można od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

Pozostałe wpisy

Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Matki
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów 22 maja 2024
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 maja do 21 czerwca 2024 roku, na terenie Gminy Łodygowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://mieszkanlodygowice.webankieta.pl/
Informacja Wójta Gminy Łodygowice
Informacja Wójta Gminy Łodygowice 16 maja 2024

Drodzy Mieszkańcy,

chciałbym poinformować Państwa o sytuacji kadrowej jaka zaistniała w naszej Gminie. Po objęciu funkcji Wójta otrzymałem informację, że kilku pracowników Gminy złożyło wypowiedzenia jeszcze w trakcie kadencji Pana Wójta Andrzeja Pitery. W związku z tym od dnia 07.05.2024 r. już nie przychodzą do pracy ponieważ mają odpowiednio: rozwiązaną umowę za porozumieniem stron z dniem 06.05.2024 r.; część ma wypowiedzenie do końca maja 2024 r.; a jedna ma wypowiedzenie 3 miesięczne, ale jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Sytuacja ta dotyczy pracowników zajmujących stanowisko sekretarza gminy, kierownika referatu rozwoju, inwestycji, promocji, osób odpowiadających za przetargi oraz za projekty unijne, a także pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z powyższym chciałbym przeprosić Państwa za przejściowe niedogodności jakie mogą być związane z tymi zdarzeniami. Zapewniam także, że w miarę możliwości postaram się zrobić wszystko, aby nie miały one wpływu na toczące się w Urzędzie projekty i inne sprawy dotyczące tych stanowisk.

Na taki stan rzeczy nie miałem żadnego wpływu i proszę o wyrozumiałość na okres potrzebny do rozwiązania tych trudnych spraw kadrowych.

Jednocześnie bardzo dziękuję tym wszystkim pracownikom, którzy zostali i teraz dokładają wszystkich sił, aby Urząd sprawnie funkcjonował i działał dla dobra Mieszkańców naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Łodygowice

Tadeusz Karolini

I sesja Rady Gminy Łodygowice
Informacja dotycząca godzin pracy aptek, dyżurów w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w powiecie
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Łodygowice
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Łodygowice
LII Sesja Rady Gminy Łodygowice

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij