Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Straż pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej
ul. Kopernika 34
34-325 Bierna
tel. 33 8 633 323

Ochotnicza Straż Pożarna w Łodygowicach
ul. Żywiecka 84
34-325 Łodygowice
tel. 33 8 631 907
e mail: straz@osplodygowice.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowicach
ul. Jana Pawła II 80
34-326 Pietrzykowice
tel. 33 8 632 279

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu
ul. Beskidzka 40
34-326 Zarzecze
tel. 33 8 633 586

Państwowa Straż Pożarna w Żywcu
ul. Objazdowa 2
34-300 Żywiec
tel. 33 863 04 00
www.zywiec.kppsp.gov.pl