Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Jednostki gminne

Eco Team Service Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice
Biuro Obsługi Klienta: tel.: 33 8640 575
e-mail:ets@eco-ts.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach
Plac Wolności 5
34-325 Łodygowice
tel. 33 8 631 086
www: www.lodygowicegok.pl
e-mail: gok@lodygowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Plac Wolności 4
34-325 Łodygowice
tel. 33 8 621 435
Filia w Pietrzykowicach: 33 8 602 831

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 33 8 631 909, 8 631 854

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 33 8 631 153, 8 622 835

Pełnomocnik Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 661 895 971

Świetlica środowiskowa

Oficyny zamkowe, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

Tel. kontaktowy w godzinach pracy świetlicy: 509 309 693.