Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Inne

ARiMR- Oddział w Żywcu
ul. Prałata Słonki 24
34-300 Żywiec
tel. 33 8 624 241
fax. 33 8 620 392

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Oddział Kasowy w Łodygowicach,
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice
tel. 33 8 631 327

Euroregion Beskidy
ul. Widok 1
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 488 89 20
www.euroregion-beskidy.pl

KRUS- Oddział w Żywcu
ul. Batorego 16
34-300 Żywiec
tel. 33 8 603 570
fax. 33 8 614 421

LGD Żywiecki Raj
ul. Królowej Jadwigi 6
34-325 Łodygowice
tel. 33 475 48 21
www.zywieckiraj.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
ul. Bracka 66
34-300 Żywiec
tel. 33 860 63 00
www.mpwik-zywiec.pl

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Za Wodą 18
34-300 Żywiec
tel. 33 8 612 586

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
tel. 33 8 666 772
fax. 33 8 666 773
psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu
ul. Folwark 8
34-300 Żywiec
tel. 33 475 52 99

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Bracka 30
34-300 Żywiec
tel./fax: 33 8 602 061
www.zywiec.pinb.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Łączna 28
34-300 Żywiec
tel. 33 475 58 80, 475 58 81
e-mail: kazy@praca.gov.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
ul. Leśnianka 102 a
34-300 Żywiec
tel.: 33 8 620 572
pzd@pzd.zywiec.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Żywcu
ul. Armii Krajowej 10
34-300 Żywiec
tel. (12) 628 41 32, (12) 628 41 33, fax (12) 628 41 75, zz-zywiec@wody.gov.pl

Sąd Rejonowy
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec
tel. 33 4 751 238

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żywcu
ul. Kabaty 2
34-300 Żywiec
tel. 694 475 951
www.beskid-eko.pl/4

Starostwo Powiatowe w Żywcu
ul. Krasińskiego 13
34-300 Żywiec
tel./fax 33 8 612 424

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Partyzantów 117
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 30 37

Urząd Pocztowy w Łodygowicach,
ul. Królowej Jadwigi 7
34-325 Łodygowice
tel. 33 8 625 203

Związek Międzygminny ds. Ekologii
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
34-300 Żywiec
tel. 33 8 612 898
fax. 33 8 602 053
biuro@zmge.zywiec.pl
www.zmge.zywiec.pl


ZUS- Inspektorat w Żywcu

ul. Piernikarska 2
34-300 Żywiectel.
tel. 33 8 609 000
fax. 33 8 615 632