Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Władze Gminy Łodygowice

Andrzej Pitera - Wójt Gminy Łodygowice

tel. 33 863 05 02, fax 33 863 05 01
Marta Stanowska - Sekretarz Gminy Łodygowice

tel. 33 863 05 00, fax 33 863 05 01
Halina Wajdzik - Skarbnik Gminy Łodygowice
tel. 33 863 05 00, fax. 33 863 05 01

Wójt Gminy Łodygowice
Pan Andrzej Pitera
tel. 33 8630 502
e-mail: gmina@lodygowice.pl
Wójt Gminy Łodygowice przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 900 - 1100 oraz w czwartki w godzinach 1400-1630