Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Struktura Urzędu Gminy

Organizacja wewnętrzna urzędu:

 1. Kierownictwo urzędu:
  1. Wójt,
  2. Zastępca Wójta,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik,
  5. Zastępca Skarbnika,
  6. Kierownik Referatu Organizacyjnego,
  7. Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji,
  8. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Referaty i stanowiska pracy:
  1. Referat finansowy - używający symbolu: FN:
   1. kasjer,
   2. stanowiska ds. wymiaru podatków,
   3. stanowiska ds. finansowych,
   4. stanowiska ds. księgowości podatkowej,
   5. stanowiska ds. księgowości odpadów komunalnych.
  2. Referat organizacyjny - używający symbolu: OR:
   1. stanowisko ds. obsługi biura Rady,
   2. sekretarka,
   3. stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu,
   4. stanowisko ds. kadr, płac i archiwum
   5. stanowisko ds. działalności gospodarczej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   6. stanowisko ds. spraw OC i zarządzania kryzysowego,
   7. stanowiska ds. obsługi klienta,
   8. stanowisko ds. gospodarczych,
   9. stanowisko ds. organizacyjno-technicznych
  3. Referat rozwoju, inwestycji i promocji - używający symbolu - RIP:
   1. stanowisko ds. ekologii i gospodarki wodno-ściekowej
   2. stanowisko ds. ochrony powietrza, rolnictwa i transportu
   3. stanowisko ds. inwestycji,
   4. stanowisko ds. obsługi prawnej,
   5. stanowisko ds. promocji, projektów miękkich i współpracy z NGO
   6. stanowisko ds. urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego,
   7. stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i środków pomocowych,
   8. stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
   9. stanowisko ds. kanalizacji,
   10. stanowisko ds. infrastruktury drogowej.
  4. Urząd Stanu Cywilnego - używający symbolu - USC:
   1. kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
   2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
   3. stanowisko ds. ewidencji ludności,
   4. stanowisko ds. dowodów osobistych.
  5. Gminny zespół zarządzania kryzysowego - używający symbolu - GZZK,
  6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - używający symbolu - IN
  7. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - używający symbolu PiRPA
  8. Pełnomocnik ds. Administracji Bezpieczeństwa Informacji - używający symbolu - ABI
  9. Radca prawny - używający symbolu - RP