Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Rada Gminy Łodygowice

CZESŁAW WANDZEL
- Przewodniczący Rady Gminy


WICEPRZEWODNICZĄCY:

Małgorzata Mieszczak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Mateusz Matuszny – Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Komisja Rewizyjna:

 1. Drewniak Władysław - przewodniczący
 2. Jakubiec Grzegorz
 3. Karolini Tadeusz
 4. Kolonko Wiesław
 5. Sołtysik Sławomir
 6. Sonntag Jerzy
 7. Konior Czesław
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. Kolonko Wiesław - przewodniczący
 2. Czerwiński Wojciech
 3. Drewniak Władysław
 4. Gołuch Wiesław
 5. Jakubiec Grzegorz
 6. Wandzel Anna

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Sołtysik Sławomir - przewodniczący
 2. Drewniak Władysław
 3. Karolini Tadeusz
 4. Konior Czesław
 5. Szymik Filip
 6. Wandzel Czesław
 7. Matuszny Mateusz

Komisja Oświaty. Kultury i Sportu:

 1. Wandzel Anna - przewodnicząca
 2. Gołuch Wiesław
 3. Pietraszko Szymon
 4. Sołtysik Sławomir
 5. Sonntag Jerzy
 6. Szymik Filip
 7. Mieszczak Małgorzata

Komisja Infrastruktury i Zasobów Naturalnych:

 1. Jakubiec Grzegorz - przewodniczący
 2. Czerwiński Wojciech
 3. Gołuch Wiesław
 4. Matuszny Mateusz
 5. Pietraszko Szymon
 6. Wandzel Czesław
 7. Mieszczak Małgorzata

Czesław Wandzel
tel. 33 8630 500
e-mail: rg@lodygowice.pl
Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14:00 - 15:00