Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Łodygowice


Bank Spółdzielczy w Żywcu nr 95 8137 0009 0000 2541 2000 0020

Polecenie przelewu - do pobrania