Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Sołectwa

Łodygowice

Pow. 1876,45 ha

Liczba ludności: 7 461

Sołtys - Michał Kubiniec (tel. 602 138 429)

Rada Sołecka:

Foltyn Michał

Gołuch Stanisław

Kołodziej Jan

Mieszczak Tadeusz

Okrzesik Jan

Piątek Stanisław

Pietraszko Kazimierz

Na terenie sołectwa znajdują się: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna, dwa przedszkola publiczne, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny, Klub Dziecięcy, hala sportowa, place zabaw, boiska, Komisariat Policji, remiza OSP, dwa kościoły: pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, dwa cmentarze, zabytkowy zespół zamkowo-parkowy.


Pietrzykowice

Pow. 994,21 ha

Liczba ludności: 4 567

Sołtys - Józef Masny (tel. 511 289 575)

Rada Sołecka:

Białek Krzysztof

Gancarczyk Janusz

Jasek Przemysław

Klęczar Zbigniew

Krysta Stanisław

Midor Jadwiga

Zwardoń Andrzej

Na terenie sołectwa znajdują się: Zespół Szkolno-Przedszkolny, przedszkole publiczne, Ośrodek Zdrowia, Klub Promyczek - filia GOK, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Centrum Integracji Wiejskiej „Sołtysówka”, kompleks sportowy Orlik, place zabaw, boiska, otwarty basen przyszkolny, remiza OSP, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, cmentarz.


Zarzecze

Pow. 408,85 ha

Liczba ludności: 1 365

Sołtys - Zbigniew Góra (tel. 606 217 359)

Rada Sołecka:

Gołąbek Tomasz

Góra Józef

Midor Jan

Wolny Karol

Na terenie sołectwa znajdują się: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Centrum Integracji Społecznej, sala sportowa, plac zabaw, boiska, remiza OSP, kościół pw. Wszystkich Świętych, cmentarz.


Bierna

Pow. 316,73 ha

Liczba ludności: 1 068

Sołtys - Monika Harężlak (tel. 607 539 446)

Rada Sołecka:

Banach Maria

Jakubiec Piotr

Pasierbek Patrycjusz

Sendor Adam

Na terenie sołectwa znajdują się: plac zabaw, boisko, remiza OSP.