Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” jest nadawany osobom fizycznym oraz instytucjom zasłużonym dla Gminy Łodygowice, jej rozwoju, promocji a w szczególności za zasługi w dziedzinie oświaty i nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i życia oraz podjętych inicjatyw społecznych i gospodarczych.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy Łodygowice nr XXVII/327/2013

Wniosek