Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że jesteś zobowiązany samodzielnie wyliczyć wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń. Kalkulator pełni tylko rolę pomocniczą.

1. Czy Twoje zezwolenie zaczyna się w bieżącym roku (2024)

Czy Twoje zezwolenie kończy się w roku 2024?

2. Wybierz rodzaje zezwolenia

2. Wybierz rodzaje posiadanego zezwolenia


Wpisz wartość sprzedaży alkoholu w roku poprzednim w zł

Wpisz wartość sprzedaży alkoholu w roku poprzednim w zł

Wpisz wartość sprzedaży alkoholu w roku poprzednim w zł

3. Czy Twoje zezwolenie kończy się w roku 2024 ?

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij