Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Urząd Stanu Cywilnego

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego w Łodygowicach:


Z zakresu stanu cywilnego:

 • sporządzanie aktów urodzeń, ślubów i zgonów,
 • prowadzenie rejestru stanu cywilnego,
 • udzielanie ślubów cywilnych i wydawanie zaświadczeń do ślubów wyznaniowych,
 • wpisywanie do rejestru stanu cywilnego aktów zagranicznych oraz dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 • wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego,
 • przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie uznawania ojcostwa, nadawania dziecku nazwiska małżonka, zmiany imion dziecka, o imieniu i nazwisku ojca nieznanego w akcie urodzenia, o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • organizowanie uroczystości jubileuszowych, dotyczących mieszkańców,
 • wydawanie odpisów i zaświadczeń z dokumentów stanu cywilnego, w tym pobór opłaty skarbowej.

Z zakresu ewidencji ludności

 • prowadzenie Rejestru Mieszkańców i Zamieszkania Cudzoziemców,
 • prowadzenie Rejestru Wyborców
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 • udostępnianie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców i Zamieszkania Cudzoziemców,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • organizacja kwalifikacji wojskowej.

Z zakresu dowodów osobistych

 • przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
 • rejestracja zgłoszeń utrat i unieważnianie dowodów osobistych,
 • udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowych
 • wydawanie zaświadczeń,
 • archiwizacja kopert dowodowych osób zmarłych

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Adres:

ul. Królowej Jadwigi 6

34-325 Łodygowice

Dane kontaktowe:

tel.: 33 8630-513, 33 8630-514

e-mail: usc@lodygowice.pl

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do środy w godz. od 7.00 do 15.00

czwartek w godz. od 7.00 do 16.30

w piątek od godz. 7.00 do 13.30

Urząd Stanu Cywilnego
Kontakt:
tel: 338630513
338630514
Zamek, I piętro