Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Eco Team Service Sp. z o.o.

Eco Team Service Sp. z o.o. powstała 31 grudnia 2012 roku w miejsce zlikwidowanej jednostki budżetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach.

Właścicielem Spółki Eco Team Service Sp. z o.o. w 100% jest Gmina Łodygowice. Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest jednoosobowy Zarząd. Organem nadzoru jest 3-osobowa Rada Nadzorcza. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w osobie Wójta Gminy Łodygowice.

Przedmiot działalności Spółki to:

  • bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacja ruchu drogowego,
  • wodociągi i zaopatrzenie w wodę,
  • utrzymanie czystości i porządku w gminie,
  • zbiórka odpadów komunalnych,
  • pielęgnacja zieleni gminnej i zadrzewień,
  • zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
  • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


Kontakt:

Eco Team Service Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 75

34-325 Łodygowice

tel. 33 864 05 75

fax. 33 864 05 78

e-mail: ets@eco-ts.pl

www.eco-ts.pl

14 lipca 2023 Wspomnienia z Fety
03 listopada 2017 PRZYPOMNIENIE WS. SPEŁNIENIA WYMOGU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Łodygowice przyjętego Uchwałą Nr XIII/157/2016 Rady Gminy Łodygowice...
18 października 2017 PRZYPOMNIENIE O OGRANICZENIU ODBIORU BIOODPADÓW
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 tiret 3 Uchwały Nr XIII/158/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie...
11 października 2017 PRZYPOMNIENIE O NAJBLIŻSZYM TERMINIE PŁATNOŚCI ZA ŚMIECI
Przypominamy, że 15.10.2017 r. mija termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...