Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Biblioteka

Jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Łodygowice.

Oprócz podstawowych zadań jakie spełnia, tj. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, czasopism i materiałów multimedialnych biblioteka realizuje wiele zadań mających na celu udział w podniesieniu kulturalnego i edukacyjnego poziomu społeczeństwa:

  • organizacja wystaw
  • prelekcje
  • spotkania z pisarzami i poetami
  • punkt informacji turystycznej.


Kontakt:

Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach

Plac Wolności 4
34-325 Łodygowice
tel. 33 862 14 35
e-mail: gbplodygowice@op.pl

Filia w Pietrzykowicach:
ul. Pocztowa 2

34-326 Pietrzykowice
tel. 33 860 28 31

www.gbplodygowice.naszabiblioteka.com