Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Dokumenty z zakresu podatków


UWAGA !

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe wzory:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz załącznikami (osoby fizyczne)
Informacja o gruntach wraz z załącznikami (osoby fizyczne)
Informacja o lasach wraz z załącznikami (osoby fizyczne)
Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz załącznikami (osoby prawne)
Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami (osoby prawne)
Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami (osoby prawne)

Wzory obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Pozostałe obowiązujące wzory z zakresu podatków

Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem