Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Łodygowice

09 marca 2024

W dniu 8 marca br. Gmina Łodygowice podpisała Umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Łodygowice”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Celem Projektu grantowego jest wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Gminy Łodygowice wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

W ramach grantu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, które zwiększą bezpieczeństwo danych, przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników samorządowych w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zaktualizowane dokumenty z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Kwota przyznanego wsparcia wynosi 837 630,00 zł, co stanowi to 100 % dofinasowania w ramach projektu.


zobacz także

Pozimowy remont dróg 18 kwietnia 2024
Działaj Lokalnie 2024 12 kwietnia 2024