Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Złożono trzy kolejne wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

08 lipca 2008 Złożono trzy kolejne wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Dwa wnioski dotyczyły dofinansowanie przebudowy i remontu 6 dróg gminnych (m.in. ul. Zdrojowej w Pietrzykowicach i ul. Turystycznej w Łodygowicach) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej (wartość 2,2 mln zł). W ramach tego działania złożono wnioski o łączną dotację 370 mln zł, przy czym w ramach tego konkursu rozdysponowane zostanie tylko 105 mln zł.

Jeden wniosek złożono na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zarzeczu w ramach działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty. (wartośc 3,8 mln zł). W ramach tego działania złożono wnioski o łączną dotację 816 mln zł, przy czym w ramach tego konkursu rozdysponowane zostanie tylko 52 mln zł.

Wyniki konkursu będą znane najwcześniej w październiku br.


zobacz także