Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Zielona pracownia 2023

15 maja 2023


W ramach Konkursu „Zielona pracownia 2023” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodygowicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 48 000,00 zł na utworzenie Zielonej Pracowni pod nazwą „Eko - Planeta”. W ramach projektu powstanie interdyscyplinarna pracownia przyrodniczo- geograficzno-geologiczno- ekologiczna. Efektem tych działań będzie podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, budowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oraz wdrażanie zachowań ekologicznych i sozologicznych w życiu codziennym.

zobacz także