Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Wymiana doświadczeń zawodowych między pedagogami specjalnymi z Łodygowic i ze Szwajcarii

18 czerwca 2013 Wymiana doświadczeń zawodowych między pedagogami specjalnymi z Łodygowic i ze Szwajcarii

Dziesięcioosobowa grupa specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej z Cantonu de Vaud w Szwajcarii przebywała w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 3 – 7 czerwca 2013r. Wizyta odbyła się w związku z kontynuacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej”, który jest realizowany od października 2012 r. Goście codziennie w godzinach od 8 00 do 1400 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych we wszystkich grupach szkolnych oraz zespołach rewalidacyjno – wychowawczych. Dzięki temu poznali metody i techniki nauczania oraz rewalidacji i terapii uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim stosowane w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Obserwowali również zajęcia świetlicowe oraz indywidualne m.in. logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne i z gimnastyki korekcyjnej. Obiady spożywali wspólnie z uczniami i personelem szkoły w szkolnej stołówce. Można zatem stwierdzić, że dokładnie poznali funkcjonowanie całej placówki. Wspólnie z pedagogami specjalnymi z Łodygowic oraz nauczycielami ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łodygowice uczestniczyli także w szkoleniu na temat „Terapia przez sztukę”.

Organizatorem szkolenia był Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach Pani Agata Stwora. Pobyt szwajcarskiej delegacji w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach był nie tylko kolejnym etapem programu partnerskiego, ale przede wszystkim okazją do wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych specjalistów w dziedzinie edukacji osób niepełnosprawnych umysłowo.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl

oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Koordynator projektu

Agata Stwora


zobacz także