Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Wydarzenie Teatralno-Artystyczne

27 marca 2013 Wydarzenie Teatralno-Artystyczne

W dniu 21 marca o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Pietrzykowicach, w związku z realizowanym projektem: „Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęło się „Wydarzenie Teatralno - Artystyczne” pod kierunkiem prowadzących zajęcia w ramach w/w projektu – Pani Jolanty Minor oraz Pani Ewy Biegun, a także uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych – kółko plastyczne oraz kółko teatralne.

Wydarzenie to było formą wernisażu, działań teatralnych i innych inspiracji. Uczestnicy kółka plastycznego przedstawili swoje prace, które dokumentują ich twórcze działania. Tematy prac związane były z zainteresowaniami, uczuciami, osobowością
i światem, w którym żyją młodzi ludzie - oto niektóre z nich: „Moje drzewo”, „Kim jestem?”, „Portrety i autoportrety”, „Dobro - zło”. Wszystkie dzieła były godne obejrzenia i zadumy. Były dojrzałe w swej wymowie, formie i treści. Gościła w nich przenośnia i metafora, a także żart. Młodzi artyści licznie przybyli na otwarcie wystawy swoich prac. Wystawa do dziś gości na korytarzu szkolnym i przyciąga spojrzenia uczniów i nauczycieli na przerwach. Uczniowie biorący udział w projekcie w zajęciach pozalekcyjnych – kółko plastyczne, mają możliwość pochwalenia się swoimi zdolnościami i radością tworzenia. A wszystko to zapoczątkowały przepiękne sceny „żywych obrazów” w wykonaniu aktorów – uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych – kółka teatralnego realizowanego w projekcie ”Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach” .

Ciekawą współczesną formą spektaklu jest teatr plastyczny, bazujący przede wszystkim na zjawiskach wizualnych. Młodzi artyści na podstawie wybranych obrazów między innymi Mona Lisa, Kobieta czytająca list, Maski, dobro i zło, zaprojektowali,
a następnie zrealizowali miniatury teatralne w formie teatru plastycznego. Obraz był źródłem inspiracji podczas projektowania scen. Mogło być to zdarzenie, które miało miejsce przed sceną pokazaną na obrazie, rozwinięcie sceny z obrazu lub pokazanie, co mogło zdarzyć się później. Teatr obrazu to minimalizm słowa. Młodzi artyści musieli wykazać się pomysłowością w aranżacji scenerii, doborze strojów i rekwizytów, oraz efektów dźwiękowych i świetlnych. Można powiedzieć, że w ten marcowy wieczór, teatr wyszedł do zgromadzonej publiczności z obrazu.

Była to niesamowita wędrówka do krainy wyobraźni dla młodych aktorów i przybyłej publiczności.

Koordynator Projektu - Marta Stanowska
zobacz także