Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Współpraca Polsko-Czeska

18 czerwca 2013 Współpraca Polsko-Czeska

Gmina Łodygowice i Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej zakończyły wspólną realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Gmina Łodygowice realizowała projekt pn.: Polsko-czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji, natomiast Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej dwa projekty:

- Kraina kulturowa oraz jej korzenie historyczne, č. CZ.3.22/3.3.06/12.03019

- Wspólna historia nas łączy i dziś , č. CZ.3.22/3.3.06/12.03018

W ramach ww. projektów obaj partnerzy wyremontowali kilkanaście zabytków małej architektury sakralnej na pograniczu polsko-czeskim.

Uwieńczeniem projektów realizowanych przez partnera czeskiego była wspólna konferencja podsumowująca współpracę Gminy Łodygowice i Związku Gmina Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca br. w Sobieszowicach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerów, którzy bezpośrednio zajmowali się realizacją projektów. Celem konferencji było zapoznanie się z rezultatami projektów realizowanych po stronie czeskiej, omówienie projektu realizowanego po stronie polskiej, oglądanie wyremontowanych kapliczek na terenie Związku, zaplanowanie dalszej współpracy i projektów, jakie mogłyby być wspólnie realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych.


zobacz także