Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Współpraca Cantonu de Vaud i Gminy Łodygowice

05 sierpnia 2012 Współpraca Cantonu de Vaud i Gminy Łodygowice

W ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy w Gminie Łodygowice realizowany jest projekt partnerski, którego celem jest utworzenie partnerstwa w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń specjalistów w dziedzinie edukacji osób niepełnosprawnych umysłowo.

W dniu 16 lutego 2012 roku została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Łodygowice reprezentowaną przez Pana Wójta Gminy Andrzeja Pitera a Cantonem de Vaud w Szwajcarii reprezentowanym przez Dyrektora Biura Edukacji Specjalnej – Philippe Nendaz.

Realizacja projektu opierać się będzie głównie na wymianie doświadczeń specjalistów oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk z zakresu pedagogiki specjalnej. Grupą docelową projektu są bezpośrednio dzieci specjalnej troski oraz pedagodzy specjalni z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach i pedagodzy specjalni z Cantonu de Vaud w Szwajcarii.

Ze względu na rosnące potrzeby niesienia pomocy dziecku niepełnosprawnemu obie strony (polska i szwajcarska) wykazują bardzo dużo inicjatywy i chęć wymiany doświadczeń zawodowych, wymiany sprawdzonych i dobrych praktyk w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zawiązane formalnie partnerstwo pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu – pomoc dziecku niepełnosprawnemu w przystosowaniu się do możliwie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie .

Projektem objęci zostaną pedagodzy specjalni z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach i partner szwajcarski z Cantonu de Vaud oraz nauczyciele ze szkół masowych z terenu gminy Łodygowice.

Całkowity koszt projektu wynosi : 391040 PLN , koszt udziału własnego 39104.

W projekcie zaplanowano dwie 14 dniowe wizyty pedagogów specjalnych ze Szwajcarii w Gminie Łodygowice w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach oraz dwie 14 dniowe wizyty pedagogów z Zespołu Szkół Specjalnych w Szwajcarii. Celem pobytu specjalistów polskich i szwajcarskich w placówkach specjalnych jest wymiana doświadczeń pedagogicznych z zakresu terapii dziecka niepełnosprawnego. Przez udział w codziennych zajęciach nauczyciele będą poznawać metody , techniki wieloprofilowego oddziaływania na ucznia niepełnosprawnego. Organizowane będą szkolenia i konferencje międzynarodowe. Tematyka konferencji organizowanych po stronie partnera szwajcarskiego dotyczyć będzie pracy z dzieckiem autystycznym i agresywnym. W Gminie Łodygowice odbywać sie będą szkolenia na temat metod stosowanych w Zespole Szkół Specjalnych tj. pracy techniką decoupage, metody Weroniki Sherborne i konferencja na temat terapii przez sztukę stosowanych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Zespole Szkól Specjalnych w Łodygowicach. W programie zaplanowano również wizyty studyjne większej grupy nauczycieli polskich i szwajcarskich.10 nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych przez okres 5 dni będzie uczestniczyć w konferencji na temat autyzmu i zdobywać doświadczenia zawodowe oraz 10 nauczycieli z Cantonu de Vaud będzie przez 5 dni uczestniczyć w konferencji na temat terapii przez sztukę i wymieniać się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Współpraca i wymiana doświadczeń znajdzie bezpośrednie przełożenie na jakość wieloprofilowej terapii stosowanej w kilku obszarach oddziaływań na dziecko niepełnosprawne. Udział w konferencjach i szkoleniach pozwoli w sposób teoretyczny a przede wszystkim praktyczny przyswoić niezbędną wiedzę w zakresie pracy z dzieckiem sprawnym inaczej, bo projekt w swoich założeniach ma na celu zrównoważenie rozwoju i równego dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej Projekt wpłynie na podniesienie potencjału merytorycznego kadry nauczycielskiej w szkołach na terenie Gminy Łodygowice, szczególnie w Zespole Szkół Specjalnych. Ponadto przyczyni się do nawiązania trwałej więzi we współpracy między Polakami i Szwajcarami .

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl

oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland


zobacz także