Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju

03 listopada 2013 Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju

Tytuł projektu: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju

Realizator: Gmina Łodygowice

Partner czeski: Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Źródła finansowania: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, z budżetu państwa w 10% oraz budżetu Gminy Łodygowice w 5%.

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie Gminy Łodygowice i Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie przygotowania dokumentów stanowiących podstawę dalszego zrównoważonego rozwoju obu partnerów.

Projekt realizowany będzie do kwietnia 2014 r. a jego głównym elementem jest przygotowanie następujących dokumentów strategicznych:

  1. Strategii rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020.
  2. Strategii rozwoju Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.
  3. Analizy wykorzystania zasobów Gminy Łodygowice i Związku Gmin Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady w aspekcie rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim.

zobacz także