Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Uczniowie ZSS uczestniczyli w wymianie edukacyjnej...

25 lutego 2015 Uczniowie ZSS uczestniczyli w wymianie edukacyjnej...

Wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera informuje o projekcie wymiany edukacyjnej młodzieży polsko – szwajcarskiej w Gminie Łodygowice.

Gmina Łodygowice realizuje projekt polsko – szwajcarski pt. „ Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej” .Podczas tegorocznych ferii zimowych młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach uczestniczyli w wymianie edukacyjnej młodzieży niepełnosprawnej w Szwajcarii. Kolejnym etapem projektu współpracy był sześciodniowy pobyt młodzieży szwajcarskiej w szkole specjalnej w Gminie Łodygowice. Podobnie jak podczas pobytu naszych uczniów niepełnosprawnych w Szwajcarii partner polski przygotował bardzo intensywny i ciekawy harmonogram pobytu rówieśników ze Szwajcarii w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Pobyt w szkole obejmował udział w specjalistycznych zajęciach oraz wymianie doświadczeń pedagogicznych dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ważnym działaniem było zorganizowanie warsztatów pt. Terapia przez sztukę prowadzonych przez specjalistę w tej dziedzinie. Warsztaty zorganizowane zostały w budynku ZSS w Łodygowicach dla szerszego grona odbiorców. Oprócz gości ze Szwajcarii w szkoleniu brali udział nauczyciele ze szkół masowych Gminy Łodygowice oraz pedagodzy specjalni. Młodzież ze Szwajcarii miała możliwość udziału w działaniach mających na celu poznanie kultury i tradycji naszej gminy. Ważnym wydarzeniem była wizyta w Muzeum Auschwitz – Birkenau. Dla szwajcarskiej młodzieży i pedagogów pobyt w ZSS w Łodygowicach był okazją do poznania stosowanych tu metod, technik oraz form pracy, uwzględniających zróżnicowany stopień niepełnosprawności psychoruchowej uczniów. Udział w szkoleniu zorganizowanym przez stronę polską w ramach projektu dostarczył uczestnikom wiedzy w zakresie technik plastycznych, które są ważnym elementem terapii przez sztukę. Dodatkowe korzyści wynikające z przygotowania programu wymiany polsko – szwajcarskiej to nawiązanie przez młodzież przyjaźnie oraz możliwość rozwoju własnej osobowości poprzez poznanie ciekawych miejsc, ludzi oraz poznanie kultury i tradycji obu współpracujących regionów. Udział w projekcie był dla obu stron bardzo dobrą okazją do promowania i budowania nowej europejskiej tożsamości opartej na otwartości wobec różnorodności kulturowej oraz integracji ponad granicami.


zobacz także