Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Termomodernizacja budynku szkoły w Biernej

26 września 2013 Termomodernizacja budynku szkoły w Biernej
Projekt „Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Biernej (filia Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach) wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest” o wartości 347 469,54 PLN został zrealizowany w 2013 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.


zobacz także