Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Szkolenie „Terapia przez sztukę” w ramach polsko – szwajcarskiego projektu

18 czerwca 2013 Szkolenie „Terapia przez sztukę” w ramach polsko – szwajcarskiego projektu

Jedną z podstawowych metod terapii, którą wykorzystują w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie pedagodzy specjalni z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach jest arteterapia. Dlatego realizując kolejny etap projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej” zostało zorganizowane szkolenie na temat „Terapia przez sztukę”.

W szkoleniu uczestniczyła grupa specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej z Cantonu de Vaud w Szwajcarii, którzy przebywali w Zespole szkół Specjalnych w dniach od 3 – 7 czerwca 2013r, pedagodzy specjalni z Łodygowic oraz nauczyciele ze szkół masowych i przedszkoli z terenu Gminy Łodygowice. Ogółem w szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli. Zostało przeprowadzone w dniu 6 czerwca w godzinach popołudniowych w Centrum Integracji Wiejskiej "Sołtysówka" w Pietrzykowicach. Organizatorem szkolenia był Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach Pani Agata Stwora.

Zebranych powitał Pan Andrzej Pitera, który przekazał wiele ciekawych informacji na temat zakresu i efektów współpracy między Gminą Łodygowice a szwajcarskim partnerem. Panie prowadzące Lilianna Pleńkowska i Małgorzata Gabryel z żywieckiej Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki "Kuźnia Sztuki" najpierw wygłosiły wykład, a następnie wspólnie z pedagogami z Zespołu Szkół Specjalnych przeprowadziły zajęcia warsztatowe. Uczestnicy szkolenia poznali takie ciekawe techniki plastyczne jak: decoupage, filcowanie, ceramika, szycie lalek, linoryt i malowanie na szkle oraz zdobyli wiedzę niezbędną do ich stosowania. Podczas warsztatów powstały piękne prace wykonane tymi technikami. Twórcza i serdeczna atmosfera, która panowała w czasie warsztatów sprzyjała także wymianie wiedzy i doświadczeń zawodowych.

Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, że arteterapia może pobudzać uczniów do kreatywności i wykorzystywać ich potencjał twórczy dla potrzeb terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych. Ta wiedza z pewnością zainspiruje nauczycieli do wykorzystywania poznanych technik plastycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym a także zdrowym.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swisscontribution.admin.ch/poland

Koordynator projektu – Agata Stwora


zobacz także