Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Starostwo Powiatowe w Żywcu zaprasza ...

11 stycznia 2015 Starostwo Powiatowe w Żywcu zaprasza ...

Starostwo Powiatowe w Żywcu w ramach realizacji programu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

zaprasza na

spotkanie zamykające konsultacje społeczne. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 13.01.2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego 13 w Żywcu, w sali sesyjnej.


zobacz także